RO RU
022888222060994964 
                     CHISINAU, STR. VLAICU PIRCALAB 45
Skype: doxyterra.md Facebook: doxyterra
powered by:doxy_image
Rezultatele actualizării…

Campania “5 ANI GARANTIE” pentru laptopuri si tablete

Pentru a beneficia de “Garanție 5 ani”, Certificatul “Garantie 5 Ani” trebuie să fie completat și stampilat de centrul de vînzare al COMITEK SRL  care a efectuat vînzarea. “Garanția 5 Ani” devine valabilă din ziua livrării efective a echipamentului către client (data de început de garanție, menționată pe aceast certificat). Certificatul “Garantie 5 Ani” este parte integrantă a documentaţiei eliberat de centrul de vînzari, prezentîndu-vă serviciile oferite, condiţiile de garanţie a echipamentului dumneavoastră.

Pentru a beneficia de Garanţia 5 Ani, clientul trebuie:

- să prezinte «Talonul de garanție» al echipamentului său vizat la zi, împreună cu Certificatul “Garanție 5 Ani” corect completat de către Vînzător plus toate actele ce atestă cumpărarea  echipamentului (bon de casa, facturi fiscale, etc…)

Pierderea acestui certificat duce la pierderea Garanției de 5 ani iar, in acest caz, ramîne valabilă numai  garanția standard oferită de producător, care este menționată în Talonul de Garanție a echipamentului.

 

Regulamentul campaniei 5 ANI GARANTIE

 

  1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI:

Organizatorul campaniei promotionale „5 ANI GARANTIE” este COMITEK SRL, (numit in cele ce urmeaza “Organizatorul”) cu sediul in Moldova, Chisinau, Str. Vlaicu Pircalab, nr.45

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Moldova prin publicarea pe site-ul www.doxyterra.md  fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant incepand cu data de 01 FEBRUARIE 2013.

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

DOXYTERRA isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarile pe web site-ul www.doxyterra.md

  1. ARIA DE DESFASURARE:

Campania se  va desfasura pe intreg teritoriul Moldovei.

  1. PARTICIPANTI:

La campania promotionala „5 ANI GARANTIE”  au dreptul sa participe atat  persoanele  fizice cu varsta minima de 18 ani si  cu domiciulul stabil in Moldova cat si  persoanele  juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Moldovei. 

  1. PERIOADA CAMPANIEI:

Actiunea promotionala se desfasoara in perioada  01 FEBRUARIE 2013   si pana la data la care Organizatorul decide  intreruperea Campaniei si anuntarea corespunzatoare a acestui fapt.

COMITEK SRL va oferi 5 ani suport tehnic precum urmeaza: “1 an garantie producator standard  + 4 ani suport tehnic (diagnosticul si lucrarile gratuite, costul pieselor de schimb este achitat de catre)” sau “2 ani garantie producator standard  + 3 ani suport tehnic (diagnosticul si lucrarile gratuite, costul pieselor de schimb este achitat)” sau (“3 ani garantie producator standard  + 2 ani suport tehnic (diagnosticul si lucrarile gratuite, costul pieselor de schimb este achitat)”) pentru urmatoarele categorii de produse:

    LAPTOPURI

    TABLETE

Pierderea certificatului de garantie extinsa pentru suport tehnic duce la pierderea acesteia iar,  in acest caz, ramane valabila numai  garantia standard.

  1. DREPTUL LA PARTICIPARE

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse dintre cele mentionate la punctul 4 - nu exista limita de numar de produse si de participari.

  1. PRODUSE PARTICIPANTE

In aceasta promotie sunt sunt eligibile urmatoarele categorii de produse: LAPTOPURI SI TABLETE.

  1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

Pentru a beneficia de oferta de extragarantie, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul "Garantie 5 ani" si factura de achizitie a produsului, pe toata perioada celor 5 ani de Garantie* si Suport Tehnic** pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada promotiei.

Pentru Laptopuri si Tablete se ofera urmatoarele planuri de garantie:

1 An Garantie Producator* + 4 Ani Suport Tehnic** (Garantia acordata de catre producator pentru echipament este de 1 an integral plus 4 ani reparatii calificate din partea companiei noastre);

2 An Garantie Producator* + 3 Ani Suport Tehnic** (Garantia acordata de catre producator pentru echipament este de 2 ani integral plus 3 ani reparatii calificate din partea companiei noastre);

3 An Garantie Producator* + 2 Ani Suport Tehnic** (Garantia acordata de catre producator pentru echipament este de 3 ani integral plus 2 ani reparatii calificate din partea companiei noastre).

Lucrarile de reparatie sunt gratuite. Clientul achita contravaloarea pieselor de schimb inlocuite, la sfirsitul lucrarilor de reparatie. Comenzile individuale de piese de schimb sau accesorii se achita 100% in avans. Oferta de extra-garantie nu necesita costuri suplimentare la achizitionarea produselor din Campania “5 ANI GARANTIE”.

COMITEK SRL isi rezerva dreptul de a modifica acest regulament, aducand la cunostinta publicului modificarile operate. Regulamentul acestei campanii vor fi publicate si pe www.doxyterra.md si sunt gratuite.

*Garantie Producator - este garantia acordata de catre producatorul echipamentului cu termenul stabilit in Talonul de Garantie primit in ziua procurarii indicata in acest talon. Deservirea conform garantiei a Produsului se executa de catre service centrul autorizat indicat in Talonul de Garantie.

**Suport tehnic - Acest serviciu presupune doar Suport Tehnic DOXYTERRA pentru Hardware, diagnostica si lucrarile de manopera fiind gratuite. Clientul achita contravaloarea pieselor de schimb inlocuite, la sfirsitul lucrarilor de reparatie. Comenzile individuale de piese de schimb sau accesorii se achita 100% in avans. Partea Software nu este inclusa in acest serviciu! Orice reclamatii sau cereri privind schimbarea, inlocuirea, repararea fara achitarea pieselor al Produsului dupa data de expirare a termenului de garantie din Talonului de Garantie eliberat cu acest echpament nu va avea putere juridica, si acest fapt este confirmat prin semnatura clientului.
Oferta de extra-garantie nu necesita costuri suplimentare la achizitionarea produselor.

Pentru a beneficia de “Garanție 5 ani”, certificatul primit la achizitia echipamentului trebuie să fie completat și stampilat de centrul de vînzare al COMITEK SRL care a efectuat vînzarea. “Garanția 5 Ani” devine valabilă din ziua livrării efective a echipamentului către client (data de început de garanție, menționată pe aceast certificat). Acest Certificat “Garanție 5 ani” este parte integrantă a documentaţiei eliberat de centrul de vînzari, prezentîndu-vă serviciile oferite, condiţiile de garanţie a echipamentului dumneavoastră.

Pentru a beneficia de Garanţia 5 Ani, clientul trebuie:
- să prezinte «Talonul de garanție» al echipamentului său vizat la zi, împreună cu Certificatul “Garanție 5 Ani” corect completat de către Vînzător si semnat de catre Cumparator plus toate actele ce atestă cumpărarea echipamentului (bon de casa, facturi fiscale, etc…)

Pierderea acestui certificat duce la pierderea Garanției de 5 ani iar, in acest caz, ramîne valabilă numai garanția standard oferită de producător, care este menționată în Talonul de Garanție a echipamentului.

  1. REGULAMENTUL PROMOTIEI

Prin participarea la promotia ”GARANTIE 5 ANI”, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestuia,  participarea la campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

  1. RESPONSABILITATE

COMITEK SRL va acorda Garantie si Suport Tehnic extinsa in conformitate cu prevederile acestui Regulament. Prin completarea formularelor participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

  1. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor solutiona  pe cale amiabila  sau, in caz contrar,  litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.